Bệnh chàm có nguy hiểm không? Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều của mùa hè là điều kiện thuận lợi phát sinh nhiều loại bệnh trong đó có bệnh chàm. Bệnh chàm không nguy hiểm nhưng kéo